Technika pro kompostování, biomasu a obnovitelné zdroje energie

Pneumatická rozmetadla

Pneumatické rozmetadlo AGT

AGT je dobrým rozhodnutím! Toto pneumatické rozmetadlo nabízí více preciznosti, více flexibity i nezávislosti. Svým optimálním nastavením parametrů a bezkonkurenčními parametry napomáhá snižovat náklady na rozmetání a podepisuje se pod svou progresivnost.

AGT - technika superlativů

Pneumatické rozmetadlo AGT se svým pracovním záběrem až 36 metrů a objemem zásobníku 6300 l dosahuje obrovské efektivity práce a optimalizuje proces rozmetání. Výborných výsledků dosahuje rozmetadlo AGT také díky své vysoké denní výkonnosti až 500 ha a maximální pracovní rychlosti 15 km/h. Pouze pneumatické rozmetadlo nabízí preciznost a spolehlivost při záběrech 36 m i u problematických hnojiv.

Vysoká přesnost dávkování

Nucené dávkování šesti rozvodovými válci - 6ti násobné řízení dílčích záběrů. Aplikovaná dávka zůstává stále konstantní, nezávisle na kvalitě a sypkosti hnojiv. Aplikovanou dávku je možné kdykoliv rychle a přesně měnit pouhou změnou otáček.

Rozdělování je prováděno pneumaticky přes výložníky, speciálně tvarovaná kolena a nárazové plechy garantující exaktní příčné rozdělení nezávisle na kvalitě a letových vlastnostech hnojiv a také na vnějších vlivech.

Silné argumenty

 • Úspora nákladů nákupem hnojiv s příznivější cenou a snížení spotřeby traktoru i obsluhy díky vysoké výkonnosti
 • Výrazně zvýšená přesnost rozdělení pneumatickou aplikační technikou
 • Vyšší flexibilita možností většího rozsahu použití nízkou citlivostí na povětrnostní podmínky

Výkonnost a hospodárnost

Dvojitý rám umožňuje rozmetadlu volné výkyvy ve vertikálním i horizontálním směru díky klidnému pohybu výložníků i při značných nerovnostech půdy. Hydropneumatická nivelizace zadní nápravy zajišťuje inteligentní řízení pro klidné vedení výložníků a vysokou pracovní i transportní rychlost.

Velké plošné výkonnosti je dosaženo zvýšením pracovního záběru. Je umožněno snížení nákladů snížením počtu nutných pracovních jízd a menší potřebou pracovního času. Díky jeho vlastnostem nehraje kvalita hnojiv téměř roli.

 • Snížená citlivost na proudění větru: rozdělením ramen jsou hnojiva při aplikaci blíže k místu svého určení, jejich letová dráha je maximálně 2 m
 • 6-násobné řízení dílčích záběrů usnadňuje přesné hnojení klínů i okrajů pozemků
 • Rozdělením ramen je možné přesné navázání záběrů v kolejových řádcích i na souvratích
 • Vysoce precizní hnojení okrajů s minimálními ztrátami za hranicí a optimálním zásobením porostu až na kraj pozemku. AGT splňuje aktuální požadavky ochrany životního prostředí.
 • Přesné hnojení v „Precision Farming“ je možné pouze s výložníkovým rozmetadlem s řízením dílčích záběrů

Příslušenství

 • horní zavěšení s kulovou hlavou
 • dolní závěs s kulovou hlavou
 • automatická kontrola výšky a sklonu ramen
 • separátní sklápění koncové části ramen
 • sada držáků pro Quantron I a joystick
 • kola
 • hydraulické brzdy

Technická data

Max. objem zásobníku 6 300 l
Hmotnost stroje - samostatný   7 000 kg
Hmotnost stroje - plný 12 000 kg
Zatížení oje 2 000 kg
Plnící výška 3,15 m
Transportní výška 3,85 m
Délka 7,9 m
Transportní šířka 2,98 m
Rozchod kol 2,00 / 2,15 / 2,25 m
Rychlost 40 km/h