Technika pro kompostování, biomasu a obnovitelné zdroje energie

Kompost a jeho role v přírodních cyklech, jeho energetický vklad v zemědělských technologiích

Na Zemi dochází k neustálému koloběhu látek mezi jednotlivými geosférami.

Klíčové jsou cykly, které vycházejí z energie Slunce transformující se přes fotosyntézu do jednotlivých toků

Kompost a jeho role v přírodních cyklech.jpg