Technika pro kompostování, biomasu a obnovitelné zdroje energie

Krycí textilie TopTex

KRYCÍ TEXTILIE TopTex

Nabízíme krycí geotextilii TopTex pro omezení nepříznivých vlivů klimatických podmínek v otevřených provozech. Její použití je vhodné pro docílení optimálního průběhu kompostování.

Kompostovací krycí textilie

Život v zakládce s kompostovací textilií TopTex získá optimální podmínky vlhkosti, odvádí dešťové srážky z povrchu a chrání před vysycháním. TopTex umožňuje nutnou výměnu plynů, zajišťuje optimální teploty, i v okrajových vrstvách. Odvedením srážkové vody minimalizuje TopTex průsakovou vodu a ztráty živin.

Kompostovací textilie TopTex se osvědčila v mnoha kompostárnách po celém světě, a dnes patří ke standardu moderní techniky kompostování. Prakticky všechny překopávače Gujer mají možnost vybavení automatickým navíjecím a odvíjecím zařízením.

Technické detaily:

POPIS PRODUKTU

TopTex je prodyšná textilie ze 100 % polypropylenových vláken. TopTex je:

  • ekologická (žádný vliv na pitnou vodu)
  • opakovaně použitelná
  • chemicky odolná proti kyselinám a louhům (pH 2-13)
  • biologicky odolná proti mikroorganismům a průsakové vodě
  • odolná proti mrazu i vlhkosti
  • odolná proti UV paprskům speciální UV-stabilizací

POKYNY K POUŽITÍ

 TopTex má za normálních středoevropských klimatických podmínek životnost  nejméně 5 let*. Životnost se prodlužuje, pokud TopTex je v době, kdy není používána, chráněna před UV zářením.

*) Údaje o životnosti vychází z poznatků výrobce a jsou založeny na dlouholetých  klimatických datech z Rakouska. Extrémní působení slunečního záření může životnost ovlivnit.

HMOTNOST

 200 g/m2

PEVNOST:

 12,5 kN/m (ca. 1,2 to/m)

DÉLKA ROLE:

 50 m

ŠÍŘKA ROLE:

 4 m složená na 2 m, 5 m složená na 2,5 m

HMOTNOST ROLE:

 ca. 40 kg, ca. 50 kg