Technika pro kompostování, biomasu a obnovitelné zdroje energie

Kontrolované mikrobiální kompostování KMK (CMC)

Systém KMK předpokládá průběžnou kontrolu nad průběhem aerobního rozkladu. Základním předpokladem je samozřejmě správné založení zakládky, což začíná vhodnou skladbou surovin s dostatečným množstvím strukturního materiálu, který je předpokladem dostatečných průduchů pro průchod vzduchu. Optimální průřez zakládky je trojúhelníkový, což umožňuje rovnoměrný průchod vzduchu do všech stran. Většina kompostáren provozuje zakládky na volných prostranstvích, což logicky znamená přímou závislost na výkyvech počasí. Ani příliš mnoho slunečního záření ani příliš mnoho dešťových srážek průběhu kompostovacího procesu nesvědčí. Těmto negativním vlivům se dá zamezit umístěním zakládek do krytých hal. To ovšem představuje stavební investici, která investiční náklady posouvá do vyšší cenové kategorie. Přijatelným řešením tak může být použití krycí textilie na zakrytí zakládek.