Technika pro kompostování, biomasu a obnovitelné zdroje energie

O nás

Ve své činnosti volíme interdisciplinární holistický přístup s cílem pochopit a svými aktivitami se přirozeně zapojit do prostředí, které již po miliony let vytváří příroda kolem nás tak, aby nám přinášela užitek, aniž bychom ji poškozovali. Kompost, který vzniká v aerobním prostředí jako podmínkou pro existenci života se tak v zásadě stává symbolem pro Život. Reálně pro život v půdě, která tvoří základ našeho života a je jednou ze základních podmínek vzniku lidské civilizace. Jedině zdravá půda může být základem pro zdravý život. Zdravá půda je základem pro zdravé potraviny, které jsou základním energetickým zdrojem pro náši existenci. Půda  pro své zdraví potřebuje zdravou energii, t.j. zejména dostatek organické hmoty. Půda pak ve své “kuchyni” podle svých receptů připravuje potravu pro vše, co v ní žije. Základní vybavení “kuchyně” není náročné. Musí ale umožňovat dostatečný přístup vzduchu a podle potřeby i vody. Receptura “pokrmů” pro početnou  “havěť”, která život v půdě obstarává, má své zákonitosti. Ty se pokusíme popsat dále. Našimi spolupracovníky jsou zejména firmy ze Švýcarska, Rakouska a Německa, které představují evropskou, což znamená i světovou špičku v oboru. Krédem těchto firem i naší je vyrobit kvalitní produkt, což zejména  znamená dodržovat pravidla technologie kompostování – technologickou kázeň.

Pojem “kompostování” je u nás sice skloňován poměrně často, většinou ale s podprahovým pocitem, že se vlastně zbavujeme nepříjemných odpadů a že k biologickému rozkladu dochází samovolně, takže žádná věda. A navíc máme pocit, že to musí “někdo” zaplatit, ne my. Ano, příroda je mocná. Biologický rozklad je pro ni každodenní rutinou, jejíž výsledek nás ani obtěžovat nemusí, pokud k rozkladu dochází za průběžného přístupu vzduchu. Bez přístupu vzduchu je to horší, z aerobního procesu se stává anaerobní, což vyvolává hnilobné procesy, vznik plísní apod. I to se dá samozřejmě kultivovat, pokud celý proces provádíme v uzavřeném prostoru, čímž se dostáváme k bioplynové stanici.

Při kompostování (aerobním procesu) se ukazuje, jak tenká je hranice mezi aerobním a anaerobním rozkladem. Stačí malé zamezení přístupu vzduchu k rozkládajícímu se biomateriálu a aerobní proces přechází do anaerobního se všemi důsledky, které nepřístup vzduchu přináší – hniloby, plísně, provázené pachovými emisemi. Tím není řečeno, že aerobní rozklad je lepší než rozklad anaerobní. Prostě má jiný charakter a vede tedy k jiným výsledkům. Velmi zjednodušeně – nepřítomnost kyslíku život dusí, kyslík v přiměřené míře život vytváří. Na tom je ostatně založena celá unikátní existence života na naší planetě.

Anaerobní rozklad sice ničí život, ale zachovává živiny v minerální formě a to je důležité pro rostliny, které minerální výživu vyžadují.

Z předchozího logicky vyplývá, že technologicky jsou bioplynové stanice a kompostárny v symbióze a mohou se vhodně doplňovat.

Podle našich dlouholetých zkušeností je povědomí o správném kompostování velmi slabé, což často vede k jeho nesprávnému praktikování.

Proto jsme se rozhodli pojmout naše webové stránky jako určitý manuál. Nezabýváme se v nich legislativou, která je samozřejmě důležitá, ale jsme přesvědčeni, že nejprve je nutné pochopit a respektovat biologii procesu. Jestli to budete číst, záleží jenom na vás. Pokud některé informace budou nedostačující, rádi je doplníme. Uvítáme i vaše připomínky (preferovány jsou kritické).